crosslink-removebg-preview

Vormingsaanbod voor de eerstelijn

Vorming & deskundigheidsbevordering

Steeds meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de zorg- en welzijnssector te maken met mensen met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om in te schatten wat er aan de hand is, om tijdig in te grijpen of om er op de juiste manier mee om te gaan.

CrosslinkGGZ biedt daarom kwalitatieve vormingen aan voor eerstelijnswerkers en dit rond diverse thema’s uit de geestelijke gezondheidszorg. Naast onze vaste vormingspakketten wordt er ook ingespeeld op de noden die gedetecteerd worden binnen uw organisatie door het uitwerken van diverse vormingen op maat.

De beoogde doelgroep zijn huisartsen, zorgaanbieders (maatschappelijk werkers, verzorgenden, verpleegkundigen, ... ) uit de eerste lijn (thuiszorg, welzijn, ...), uit de BijzondereJeugdzorg, uit de Centra Leerlingenbegeleiding, enz.

crosslink-removebg-preview

Agenda/Inschrijven

Naast de vormingen die we aanbieden op maat van uw organisatie, kan u ook deelnemen aan de door ons georganiseerde Piekuurtjes en Open Vormingen.

Klik op de vorming voor meer info betreffende de inhoud en inschrijving.

Heb je een vraag? Wil je graag meer informatie over een bepaalde vorming, of heb je een idee rond een thema voor een nieuwe vorming en wil je weten of dit mogelijk is? Contacteer ons dan via onderstaand contactformulier, of neem contact op met onze vormingsverantwoordelijke via:

crosslink-removebg-preview

Voor info, advies en coaching kan u terecht op de site crosslinkggz.be.