13 juni 2024 – Webinar/Open vorming: Hoe omgaan met psychosegevoeligheid binnen de eerstelijnszorg?

30,00

Mensen met een psychosegevoeligheid ervaren vaak moeilijkheden op verschillende levensdomeinen. In vele gevallen beschikken deze mensen over weinig middelen, is hun sociaal netwerk beperkt, en ervaren ze vaak erg veel moeite om een maatschappelijke rol op zich te nemen.  Toch koesteren zij dezelfde verlangens al ieder ander mens: veiligheid, stabiliteit, positieve sociale interacties, en zelfontplooiing. Jammer genoeg is het meestal bijzonder moeilijk voor deze mensen om deze verlangens waar te maken. Het is voor hulpverleners dus van belang te beschikken over de nodige kennis en inzichten over psychose om de psychosegevoelige cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Categorie:

Beschrijving

Open vormingen zijn telkens vormingen van 2,5 uur gericht op hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector zoals verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, verpleegkundigen, … die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte ondersteuning. 

  • Datum: 13 juni 2024
  • Uur: 13u tot 15u30
  • Locatie: Online

Inhoud: Mensen met een psychosegevoeligheid ervaren vaak moeilijkheden op verschillende levensdomeinen. In vele gevallen beschikken deze mensen over weinig middelen, is hun sociaal netwerk beperkt, en ervaren ze vaak erg veel moeite om een maatschappelijke rol op zich te nemen.  Toch koesteren zij dezelfde verlangens al ieder ander mens: veiligheid, stabiliteit, positieve sociale interacties, en zelfontplooiing. Jammer genoeg is het meestal bijzonder moeilijk voor deze mensen om deze verlangens waar te maken. Het is voor hulpverleners dus van belang te beschikken over de nodige kennis en inzichten over psychose om de psychosegevoelige cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

In deze zullen we:

  • Leren wat een psychose is, wat de kenmerken van een psychose zijn en hoe je deze kan herkennen.
  • Leren hoe je risicosignalen adequaat kan herkennen en interpreteren.
  • Vroeginterventies leren toepassen op vlak van zelfzorg, stressmanagement, ontspanning en dagstructuur.

Kostprijs: 30 euro